• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uyanisyayinevi
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905334645270
  • https://twitter.com/uyanisyayinevi
  • https://www.instagram.com/uyanisyayinevi

Günün Sözü
Yeni Eserimiz: Yaman Arıkan: İki Mustafa'mız

Yaman Arıkan, İki Mustafa'mız, Uyanış Yayınevi

İKİ MUSTAFA’MIZ

Türk Milleti, bugün yeryüzünde bulunan Müslüman milletler içinde en tâlihlisi. Zîrâ, diğer Müslüman milletlerin bir Mustafa’sı var. Bizim ise iki Mustafa’mız var. Birinci Mustafa’mız, Tanrı’nın yeryüzüne en son gönderdiği elçisi Muhammed Mustafa. İkinci Mustafa’mız ise, bir devrede, “Türk Milleti’nin adı-sanı yok olmasın” diye, İLÂHÎ İRÂDECE bilhâssa görevlendirilmiş olan Kemâl Mustafa – Mustafa Kemâl.

Tanrı’nın elçisi olan birinci Mustafa’mız, bize dünyâ ve âhret; ebedî saâdet, selâmet, huzûr, sükûn ve güven yollarını gösteren Mustafa’mız. İkinci Mustafa’mız ise, Türk Milleti’nin gelecek bütün nesillerine yeryüzünde ebedî var olmalarını ve târihî şân ve şereflerine yaraşır bir konumda bulunmalarını sağlayacak ilke ve esasları gösteren ve öğreten Mustafa’mız. Türk Milleti, temelde bu vasıflardaki iki Mustafa’ya sâhip bulunmakla, aslında çok bahtiyârdır. 

Geriye, yapması gereken sâdece bir tek şey kalır. O da, her iki Mustafa’mızın da getirdikleri umdeleri, ilkeleri, esasları ve pirensipleri hayâta geçirip titizlikle uygulamakdır. Zîrâ hayâta geçirilmeyen ve uygulanmayan herhangi bir şey, aslında ne derece iyi ve mükemmel olursa olsun, durduğu yerde bir fayda sağlamaz. Farz edelim ki, kilerinizde çorbasıyla, sebzelisiyle, kebabıyla, baklavasıyla, hoşafıyla… her çeşit yemeği yapıp mükellef bir ziyâfet hazırlayacak malzemeniz mevcut. Fakat siz harekete geçerek onları pişirip hazırlama işine girişmiyorsunuz. Böyle bir durumda, kilerinizdeki envâ-i çeşit yemekliklerin oradaki sırf ve mücerret mevcûdiyetlerinin size bir faydası olur mu?... İşte, iki Mustafa’mızın bırakmış oldukları ilkeler, umdeler, esaslar ve pirensipler hakkında da böyle düşünmeli ve onları hayâta geçirip titizlikle fiilen uygulamalıyız!...

Dedik ki:

- Birinci Mustafa’mız, Tanrı’nın yeryüzüne ve insanlığa en son gönderdiği elçisi yâni peygamberi Muhammed Mustafa. İkinci Mustafa’mız, Tanrı’nın resmen gönderdiği elçisi yâni peygamberi değil, fakat bir devrede, yeryüzünde Türk Milleti’nin adı-sanı yok olmasın diye, bilhâssa görevlendirdiği Kemâl Mustafa – Mustafa Kemal!...

İşte bu eserimizde, her iki Mustafa’mızın bırakmış oldukları ilkeler, umdeler, esaslar, pirensipler ve ayrıca her iki Mustafa’mızın konumları dillendirilecekdir. Cenâb-ı Hakk’dan hâlisâne niyâzımız, iki Mustafa’mızın bırakmış oldukları ilkeleri candan kabullenip özümseyerek hayâta geçirmeyi ve titizlikle uygulamayı bizlere ve Türk Milleti’nin bütün fertlerine nasip etmesidir!...

Satış noktaları

Kitap Müptelası, Kitapyurdu, D&R, Kidega, İdefix, Sözcü Kitabevi ve tüm internet sitelerinde satıştadır.

Kitap Müptelası
https://bit.ly/uyanisyayinevi

Kitap Yurdu
https://bit.ly/kitapyurduuyanisyayinevi

D&R
https://bit.ly/druyanisyayinevi

Kidega
https://bit.ly/kidegauyanisyayinevi

İdefix
https://bit.ly/idefixuyanisyayinevi

Sözcü Kitabevi
https://bit.ly/sozcukitabeviuyanisyayinevi


Eser Hakkında Yazılanlar:

Veli Şirin
Tarihçi / Yazar
7 Aralık 2020

Yaman Arıkan ve yeni eseri: “İki Mustafa’mız”

Türkiye yayıncılık, yazarlık ve tercüme hayatında “Yaman Arıkan” ismi yarım asırdan fazla bir zamandır bilinmektedir. O’nun Gazali, Abdülkadir Geylani, Ahmet Er-Rufai, Ebulleys Semerkandi gibi büyük İslam bilginlerinden yaptığı tercümeler; Yunus Emre hakkında yazdığı eserler Türk aydınlarının zihinlerinde yer etmiştir.
Son yıllarda yazdığı (İki Mustafa’mız) isimli eseri Kasım 2020’de raflarda yerini aldı.

Bu ilginç eserde yazar; Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki tarihi bilgilerin yanı sıra düşüncelerini ve onlar hakkında “Türkoğullarına” (Türk milletine) önerilerini yazmıştır.

Yazar, Atatürk’ün “Büyük Millet Meclisini” kurmasını şöyle açıklamaktadır:

“-…Onların işleri aralarında danışma iledir. (Şûrâ Sûresi, Âyet:38). Âyette Şûrâ kelimesi kullanılmıştır. Şûra; müzâkere, müşâvere, istişâre, danışma, danışma kurulu, meclis, divan ma’nâlarına gelmektedir. Buna göre; müminler- müslümanlar, işlerini aralarında müzâkere ederek, istişârelerde bulunarak, danışarak yürütecekler; bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlanmayacaklardır. Kur’ân-ı Kerîm’in açık hükmü bu olduğu halde, müminlerin- müslümanların işleri; asırlarca emirlerin, hükümdarların, kralların, padişahların… iki dudakları arasından çıkan sözlerle görülmüştür. İşte İkinci Mustafa’mız Ankara’ya gelip milli kurtuluş hareketini başlatırken ilk işi, milletin müzâkere ve danışma meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmak olmuştur. Fakat o, Allah’ın bu Kelâmı’nın hükmünü hayata geçirirken; bâzıları gibi dindarlık gösterisine kaçmadı, din simsarlığı yapmadı, din istismarcılığı ve din sömürücülüğü yapmadı. Bil’akis, devlet yönetiminin sağlam temellere oturması için gerekli olan Kur’an hükmünü hiçbir gösterişe ve istismara tevessül etmeden sessizce hayata geçirdi.!” (Yaman Arıkan, İki Mustafa’mız, İst. Kasım 2020, Uyanış Yayınevi. s: 370-371).

Yazar eserde, din, tarih, coğrafya ve hatta siyaset gibi, Türkiye’de tartışılan pek çok konuda özgün ve olumlu fikirlerini, yarım asrı geçen tecrübelerini ve kanaatlerini, büyük bir incelikle, nezaketle ve Türk’e has “insanî muhabbetle” ortaya koymaktadır. Erbabınca dikkatlice okunması ve faydalanılması lazımdır. Ben okudum, bazen satırlar arasında kendimi gördüm, ben de yazsam “böyle yazardım” dedim. Üstada tebrik, teşekkür ve hürmetler…

------------------------

Hıncal Uluç
Sabah Gazetesi
12 Aralık 2020

"İki Mustafa'mız."

Şöyle bir taradım baştan sona.. Tahmin ettiniz iki Mustafa'nın ilki, İslam Dünyası'nın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa.. Kitabın yarısı, o muazzam dünya liderine ayrılmış.. Onunla ilgili harikulade anılar var.. Ona indirilen ayetler var.. Onun sözleri, hadisler var..

İkinci Mustafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atamız, Atatürkümüz, Mustafa Kemal.. 500 sayfalık kitabın ikinci yarısı da onu anlatıyor. Gene yaptıkları, sözleri ve anekdotlarıyla..


Şimdi soracaksınız "500 sayfalık kitabı okumanın nesi kolay" diye.. Şöyle.. Size bu satırları yazabilmek için benim yaptığımı yapın. Fal tutar gibi bir sayfa açın ve çıkanı okuyun. Kitap öyle yazılmış.. Her biri tek başına anlam ve bütünlük taşıyan notlar.. Tümünü ve sırayla okumanız şart değil.


Yaman'ın kitabını karıştırırken, ne kadar şanslı bir aileden geldiğimi de bir kere daha fark ettim..


Babam, o ünlü Harbiye'den yetişmiş, yetişirken, mesela Dünya Klasiklerinin tümünü okuyarak (Bize de okutarak) ayrıca kendisi de, eklemişti.


Babam, iki Mustafa'ya yürekten inanırdı. Yürekten Atatürkçü, inançlı bir Müslüman'dı.


Çocukluğum Kilis'te Dedemin yanında geçti. Kilis Müftüsü Dedem Muharrem Efendi, ünü dünyayı sarmış bir Din Bilgini'ydi. Evimizden, başta Arap âlemi İslam Dünyası'ndan gelenler eksik olmazdı. Dedemi arama sebepleri hep ayniydi. Kutsal Kitabımız Kur'an üzerine "Tefsir" isterlerdi hep, Dedemden..


"Ben Kilisimden ayrılmam" diye Padişah'ın Şeyhülislamlık teklifini geri çeviren Dedem, bana 3 yaşımdan itibaren Atatürk'ü öğretmeye başladı. Ben doğduğumda Babamın tayini Kırklareli'ne çıkmıştı. Sınırın öte yanında Alman tankları dolanıyordu. Hitler'in orduları petrol için güneye bize mi gireceklerdi, yoksa kuzeye Romanya'ya mı yöneleceklerdi belli değil. O yüzden beni kundakta dedemlere bırakmışlardı zaten.


Yani ben İki Mustafa'yı, temel eğitimi "Atatürk" olan babamdan ve yaşam boyu "Hz. Muhammed'i öğrenen ve öğreten Dedem'den öğrendim.


Bu talih değil de nedir?
 

------------------------

  
2844 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Okuyalım, Okutalım
Site Haritası