• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uyanisyayinevi
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905334645270
  • https://twitter.com/uyanisyayinevi
  • https://www.instagram.com/uyanisyayinevi

Günün Sözü

Kocav YayınlarıKocav Yayınları - Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör

Kültür Ocağında Bir Mütefekkir
Erol Güngör

Körler Diyarından Bir Kuyruklu Yıldız

Eserleri ve şahsiyetiyle 20. asrın yetiştirdiği en müstesna bilim adamlarından biri olan Erol GÜNGÖR' ün, ele aldığı her konuda "özgün" ve "yerli" olanı arayan ilmi tecessüs ve konuya vukufu, günümüzün perspektifiyle tekrar değerlendirmeyi beklemektedir.

Günümüzde Erol Güngör'ün eserlerine yönelen ilgiye bir katkı olarak düşünülen bu kitapta, Erol Güngör'e ve eserlerine farklı cephelerden bakan zengin değerlendirmeler yer almaktadır.

Mehmed Niyazi'nin ifadesiyle Körler Diyarında Bir Kuyruklu Yıldız Olan Erol Güngör sadece öğrencileri ve çok sevdiği milleti tarafından değil; bir çok aydın ve entelektüel tarafından da anılmakta, yokluğu büyük bir eksiklik olarak görülmekte ve her fırsatta dile getirilmektedir.

İşte ahirete göçmeden gökyüzümüze bıraktığı izlerle bugünümüzü bile aydınlatan Erol Güngör'ün ardından ona dair söylenenlerden bir demet:

"Erol Güngör, İlim kulesinden hiç ayrılmıyor ama sezgi, zeka ve merakının özel dürbünleri ile etrafta olan, oluşu hazırlanan herşeyi görebiliyordu."
Ahmet KABAKLI

"Erol Güngör'ün vefatıyla çok değerli, Türkiye'nin bil hassa ihtiyaç duyduğu bir bilim adamını kaybettiğimize inanıyorum."
Şerif MARDİN

"Erol Güngör Magnum Opusunu; şaheserini yazamadan ebediyet alemine göçtü. Erol, eserleriyle, fikirleriyle, bana verdiği ilhamla, ruhumda koşmaya devam ediyor."
Yılmaz ÖZAKPINAR

"Erol Güngör, İslamın Meseleleri, Milliyetçiliğin Meseleleri ve Modernleşme gibi ayrıntı konulara güçlü bir şekilde ışık tutan bir meslektaşımızdır."
Orhan TÜRKDOĞAN

"Erol Güngör, Türkiye'de Sosyal Bilimler alanında en büyük isimlerden biridir."
Taha AKYOL

"Erol Güngör'ün milliyetçiliği hoşgörülü, yumuşak üsluplu ve diğer milletlere de saygıyı içeren bir milliyetçilik idi."
Nur VERGİN

"Bilim, şüphedir. Benim, Erol Güngör'den öğrendiğim bilim anlayışının özü de budur."
Mümtaz'er TÜRKÖNE

"Erol Güngör, sadece sosyal bir psikolog değil, disiplinler arası alanda çalışma yapan ve bugün gerçekten çok gerekli olan bilim yöntemine, metoduna sahip bir düşünürdü."
Edibe SÖZEN

" Erol Güngör resmi milliyetçilikten halk milliyetçiliğine geçişi, halkın değerleri üzerine kurulu bir milliyetçiliği temsil etmektedir."
Vedat BİLGİN

Yayın Danışmanı: Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN
Yayıncı Kategorisi: Araştırma
Etiket Fiyatı: 30 TL
İndirimli Fiyatı: 22,5 TL
Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.

 Kocav Yayınları - Hâmuş / Murat Çeri

Hâmuş

Şiir kızları kıskanacak seni biliyorum
Çocuk mezarlarından çıkacak bütün hayaller
Yaşamak dediğin kıraç bir yanlızlık
Hep aynı ve hep karışık
Bir plak bir mermi
Ve güllerle bezenir bütün ölümler
Sen ki ihtimallerden bir ihtimalsin
"Bir ihtimal daha var oda ölmek mi dersin"

Yazar: Murat ÇERİ
Yayıncı Kategorisi: Şiir
Etiket Fiyatı: 4 TL
İndirimli Fiyatı: 3 TL
Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.

Kocav Yayınları - Laisizm'den Millî Sekülerizm'e / Durmuş Hocaoğlu

Laisizm'den Millî Sekülerizm'e

"Laiklik ve Sekülerlik, bizim aydınlarımızın bir çocuk tekerlemesini andırır tarzda dillerine pelesenk ettikleri din ve devlet ayrımı yahut da din işleri ve devlet işlerinin ayrımı basitliği ile ifade edilemeyecek kadar derinlikli konulardır.

Bu derinliğin göstergelerinden birisi de, bu kavramların tarihin belirli bir döneminde, birden bire, ap-ansız ortaya çıkmış, boşlukta vücut bulmuş, toplumdan tecrid olmuş bazı entellektüellerin sırf bir zihin egzersizi olsun diye ürettikleri soyut birer kavram olmayıp, tarihin derinliklerinden ve birçok unsurla karmaşık bağlantılar kurarak, gelişerek günümüze ulaşan, nesnel içerikleri olan kavramlar oluşlarıdır.

Bunun içindir ki, laiklik sekülerlik'in içinde doğup gelişmiş olduğu toplum olan Batı toplumunun bu sağlam çerçevesinde, tarihsel ve kültürel arka-planın irdelenmesi ve keza, felsefi bir tahlili faydalı ve hatta elzem olacaktır.
Batı medeniyeti, yeryüzünde bugüne kadar insanlığın hayatına en derinlemesine nüfuz etmiş, en büyük etkiyi yapmış olan bir medeniyettir ve yine o, kendi özgürlükleri yanında, bütün insanlık için ortak olan ve ya olabilen, evrensel ve değerler ve normlar keşfetmiştir. Onun bu niteliklerine ve özellikle derin etkisini sağlayan gücünün gerçek kaynağını anlamadan girişilecek her teşebbüs akamete uğrayacaktır.

Batı'yı Garp yapan temel, "Dünyevileşme" meselesini kendi özgün şartları çerçevesinde çözüme kavuşturmuş olmasıdır. Bu çözümün sonuç şekli, sanayi medeniyeti denen modelsiz ve örneksiz medeniyet ve onunla yakın bir bağlantı içinde olan laiklik/sekülerlik olmuştur. Yani konu, son analiz safhasında "Dünyevileşme Problemi"ne indirgenebilmektedir. Biz bu çalışmada, esas olarak dünyevileşme probleminin Batı'da ki çözüm tarzı olan laiklik ve sekülerlik'i inceleyecek ve oradan kendi modernitemize geçişin yolları üzerinde duracağız.

Yazar: Durmuş Hocaoğlu
Yayıncı Kategorisi: Araştırma
Etiket Fiyatı: 30 TL
İndirimli Fiyatı: 22,5 TL
Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.

Kocav Yayınları - Siyaset Sosyolojisi / Prof. Dr. H. Musa Taşdelen

Siyaset Sosyolojisi

"Asabiyet, bir toplululuğu oluşturan fertlerin birbirleri arasındaki "tutkunluk duygusu" olarak tarif edilebilir.

Asabiyetin en belirgin özelliği, kabile ve cemaati teşkil eden fertler arasında kuvvetli bir birliği, sağlam ve sürekli bir dayanışma ve yardımlaşmayı, tabii bir koruma duygusunu ve şuurunu sağlamasıdır.

İbn-i Haldun'a göre, asabiyetin, neshep asabiyeti ve sebep asabiyeti olmak üzere iki türü vardır. Bunlardan birincisinde, aynı soydan gelme ve kandaş olma hasabiyle, aynı sülaleden gelen fertlerin iktidarı devam ettirmeleri; ikincisinde ise, yeni bir sülalenin iktidarı devralması söz konusudur. İkincisinde kan bağı şartı yoktur.

Nezhep asabiyeti, iptidai topluluklarda ve bedevilerde yaygın, diri ve etkilidir. Sebep asabiyeti ise, hadari-medeni toplumlarda daha yaygın ve müessirdir. Her iki şekliyle de asabiyet, toplumlar için birlikteliklere hayatiyet veren sosyal bir kuvvettir."

Yazar: Prof. Dr. H. Musa Taşdelen
Yayıncı Kategorisi: Araştırma
Etiket Fiyatı: 14 TL
İndirimli Fiyatı: 10,5 TL
Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.

Kocav Yayınları - Süleymaniye Sempozyumu 2007

Süleymaniye Sempozyumu 2007

Türk-İslam medeniyetinin adeta bir remzi olan ancak, maalesef, mirasyedi bir zihniyetin egemenliğinde hak ettiği değere kavuşmaktan uzak bulunan Süleymaniye Camii ve onun manevi ikliminde Süleymaniye semtini önce kamuoyunun gündemine ve sonra yapılacak duyarlı çalışmalarla da layık olduğu yere taşımak amacıyla harekete geçen Kültür Ocağı Vakfı, Eminönü Belediyesi ile birlikte 23-25 Kasım 2007 tarihleri arasında Süleymaniye sempozyumu düzenlemiştir.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne giden yolda düzenlenen sempozyumda, Süleymaniye semti; mimari, teknoloji, sanat tarihi,sosyoloji, iktisat vb. farklı alanlardan 80 uzmanın sunduğu 60 tebliğ ile incelenmiştir.

Bu tebliğlerde Süleymaniye semti tüm yönleriyle (yapısal, sosyal ve kültürel durumu, tarihsel süreçleri, yeniden yapılandırma çalışmaları, yaşayan ünlü kişileri, camileri, türbeleri, sebilleri, evleri, sembol yapılar, sorunları…) tartışılmıştır.

Sempozyumda akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra çeşitli sergiler de düzenlenmiştir: Cemal Akyıldız’ın “Gravürlerde Süleymaniye ve İstanbul Sergisi”, Osmanlı arşivleri daire başkanlığının “Osmanlı asırlarında Süleymaniye sergisi” İstanbul teknik Üniversitesi öğrencilerinin “Süleymaniye semti için geleceğin Mimarlarından proje çalışmaları sergisi

Yazar: Derleme
Yayıncı Kategorisi: Araştırma
Etiket Fiyatı: 75 TL
Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.

Kocav Yayınları - Yeni (lenen) Medya / Mesut Aytekin

Yeni (Lenen) Medya

Küresel köyün kavalcıları ile birlikte kendini iletişim dünyasının eğlenceli atmosferine kaptıran insanoğlu, akıllı cihazlarını kullanarak yükselen bilgi imparatorluğunun içinde taç törenini beklemektedir. Oysaki tam bu vakitlerde Andy Worhol'un herkesin bir gün 15 dakikalığına meşhur olacağı öngörüsünü, her an ünlü olabilirsenize çeviren yeni medya, yenilenen medya dünyasının kaderini değiştirmektedir.

Dijital dünyalarda her işini hallediveren bizler, belki uzaylı dostlarımıza onlardan önce "biz dostuz" mesajı vereceğiz. Bu mesaj yankılanırken kara delikli evrende, Youtube'a düşen görüntüleri, Facebook'da paylaşırken liseli tayfası, ona methiyeler düzecek Twitter fenomeni. Çılgın takipçiler binlerce, milyonlarca kuş gönderecek bu twitin ardından. Çaktırmadan favorilerine ekleyip bu mesajın TT olmasını engellemek isteyenlerde olacak tabi. Ama yılmaz trollerin, medya maymunlarının ekserisi bu paylaşıma balıklama atlayacaktır. Konuyu kaçırmak istemeyen çılgın modacı bu minvalde güzel bir makale döşeyip bloguna, gelecek sezonun kıyafetlerini uzay modasının belirleyeceğinin altını çizecektir. Kendini bir ufo müzesine atan yeni yetmelerin ve muzip üniversitelerin uzay selfieleri baya beğeni toplayacaktır.Google hastası uzağa gidemeyen, ansiklopedi özürlüler komiklik olsun diye buldukları büyüklü-küçüklü resimlerin altına komik yazılar yazıp rating alma peşine düşecekler.

Sosyal medyanın bu gümbürtüsü ve komik capslerin etkisi "patron ne isterse o" emri altında zoraki gazetecilik yapan meslek erbabları tarafından haberleştirilecek, televizyon kanalları olup olmadık yerden canlı yayın yapacak. Haber sitelerinde kaynağın enayi olduğu gerçeği yüzlere vurularak defalarca hak ihlalleri eşliğinde bu haber dolaşacak. Olayları siyasete dökmek isteyen okuyucuların akla zara yorumları eşliğinde internette dolaşan haber, facebook'ta paylaşıla paylaşıla insanlarda "gına" sürecini başlatacak. Yemek aralarında ağızdan ağıza dolaşması ise her şeyin üstüne tuz biber olacak.

Ama gündemi değiştirecek olan "biz dostuz" mesajı uzaylılarımızı memnun ederken medyamızı da mutlu, mesut ve bahtiyar edecek. Malzeme sağlam. Diğer tarafta bizler belki şov dünyasına konuk olacağız. Ardından gelsin diziler reklamlar, sunuculuklar, konserler ve filmler...

Teknolojiye paralel gelişen yeni(lenen) medya dünyasında neler olduğunu anlamak, anlatmak için bir yerden başlamak lazım. Başlamak isteyenlere Yeni(lenen) Medya'yı öneriyoruz.

Yazar: Mesut Aytekin
Yayıncı Kategorisi: Eğitim
Etiket Fiyatı: 15 TL
İndirimli Fiyatı: 11,25 TL
Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.


Yorumlar - Yorum Yaz

Sipariş Formu

 
 
 
 
 
 
 
Okuyalım, Okutalım
Site Haritası