• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uyanisyayinevi
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905334645270
  • https://twitter.com/uyanisyayinevi
  • https://www.instagram.com/uyanisyayinevi

Günün Sözü

Tasavvuf


UYANIŞ YAYINLARININ GİRDİĞİ HER EV
BİR EDEBÎ MEKTEP OLUR

Yaman Arıkan: Abdülkadir Geylani'nin Sohbetleri


ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’NİN SOHBETLERİ

Bu eser; sultânül’evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin EL-FETHURRABBÂNÎ isimli eserinin tercümesidir.

Biz, eserin Türkçe’sine, ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’nin SOHBETLERİ adını verdik. Esasen eser, Hazretin, devrinde kendi idâresinde bulunan medresesi ile dergâhında yaptığı sohbet ve hıtâbelerden meydana gelmiştir.

Onun, zamanının Bağdat halkına ve müsafir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hıtâben yaptığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dünyaca da meşhurdur. Hicri 545-546 (milâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve her bir cümlesi insanın rûhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Hazretin ileri gelen bağlılarından AFİF adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

Eser: Abdülkadir Geylânî 
Tercüme: Yaman Arıkan
Satış Fiyatı: 45 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 45 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

 

Yaman Arıkan: Âbidler Yolu


ÂBİDLER YOLU

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, elinizdeki kitap Âbidler Yolu da, büyük İslâm âlimi Gazâlî’nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…

Eser: İmâm-ı Gazâlî 
Tercüme: Yaman Arıkan
Satış Fiyatı: 14 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 14 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Engin Dinç: Aşk-ı Sani


AŞK-I SANİ

“Bu eseri kaleme almak benim için ilahi bir mesajın gelmesiyle başladı. Bir gün Allah'ın (Celle Celalühu) hikmetiyle rüyamda kendimi cennette peygamberler arasında gördüm. Hazreti İsa (Aleyhisselam), hazreti Musa (Aleyhisselam) ve hazreti Yusuf'u (Aleyhisselam) cennette sohbet ederlerken görmüştüm ve yanlarında Abdülkadir-i Geylânî hazretleri (Kuddise Sırruhu) de vardı. Rüya içerisinde; ben bu makama nasıl ulaşmış olabilirim diye hayret edip düşünürken bir yandan da peygamberler arasında bir evliyanın var olma sebebini de düşünüyordum. Bu makama nasıl ulaşmış olabilir diye düşünüyordum. Uyandığımda rüyanın çokça etkisinde kalmıştım ve Abdülkadir-i Geylânî hazretlerinin (Kuddise Sırruhu) hayatını araştırmaya karar verdiğimde gerçekten de onun bu üstün makamın sahibi olduğunu gördüm. Daha sonra da bu kitabı kaleme alma kararı aldım.”

Eser: Engin Dinç
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Ziya Uğur: Cân-ı Gönülden Sevenler


CÂN-I GÖNÜLDEN SEVENLER

Vazgeçmekten bile vazgeçmiştir gerçek âşıklar...
Hayat yârdan ibarettir onlar için.
Her şey yârdan olursa,
Yâre giderse, yâr içinse anlamlıdır onlara.
Aşkın ateşi gönüllerindeki her şeyi yakmıştır ve
O hânede kendisi dahi barınamaz hâle gelmiştir.
Gayrı hazır ve nazırdır âşık, bir değil bin can vermeye...

Eser: Ziya Uğur
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

 

Emine Ceylan: Elif'ten Vav'a Mevla'dan Aşka


ELİF'TEN VAV'A MEVLA'DAN AŞKA

Gel Ya Mevlâna!

"Sen gel de yeter ki yola yük olmam, yol olur gelirim…

Kapı çaldığında 'Kim o?' dersen; ben olmam kapında, sen olur gelirim.

Sana yalan halde gelmem. Toplarım özümü yalın halde gelirim."

Mevlâna da gel demeni bekliyor:

"Mecnun değilim dost; ama çağırırsan çöllere gelirim."

Emine Ceylan "Akademisyenlerin Dilinden Hz. Mevlâna"

adlı ilk eseri ile Mevlâna’yı çağırmış adeta.

Mevlevice bir ruh seziliyor sorularda.

Cevaplar da Mevlâna’ya farklı bir bakışı yansıtıyor.

Samimiyet süzülüyor satırlardan.

Sıra dışı bir kitap olduğuna şahidim.

Umuyorum ve Rabbimden diliyorum ki

"Elif’ten Vav’a Mevla’dan Aşka" adlı ikinci eseri de çok ses getirecek ve okuyucularına çok fazla katkı sağlayacaktır.

Kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Saygılarımla…

Akif Cemil

Hazırlayan: Emine Ceylan
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.


ELİF'TEN VAV'A VELAYET YOLU

“Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim.” (Bakara 186)

Peki, hiç düşündün mü? Neden bazı dualarımıza cevap alamayız?

Kul dua ettiğinde Yaratan “Haydi ayağa kalk” der.

Ayağa kalkıp Elif olanın elinden tutar; yüreğini Elif’te tutanın, Vav nefesi olur.

Fatiha’da yaşayınca insan, o vakit anlar, kimin dünyada, kimin dünyadan yolculuk ettiğini.

Elif anahtarsa Vav kilittir.

Elif ömür ise Vav sonsuzluktur.

Yaratanın halifesi olan sen neyi seçiyorsun?

İsra suresinde der ki: “Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık.”

Az seçilen yoldur velayet yolu, binbir renkten biri olabilirsin.

Ve sen seçersen kendini, bil ki, seçilensin.

Ya sen?

Elif’ten Vav’a yolculuk yapıp velayet yolunda olmayı mı, yoksa uykunda kalmayı mı seçiyorsun?

Rabbin rüyasına gönüllü olmak için, “Haydi kalk,” uyan!

Hamd olsun...

IŞIK ELÇİ

Eser: Işık Elçi
Satış Fiyatı: 22 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 22 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Işık Elçi: Esma-ül Hüsna ve Melek Kartları


ESMA-ÜL HÜSNA VE MELEK KARTLARI

Seçilen olmak ister çoğu kişi, gülümserim bunu duyduğumda.

Derim ki; “Seçilen olmak istiyorsan önce sen kendini seçmelisin. Sen kendini seçtiğinde seçilensin”

Hangi Esma-ül Hüsna’da bulacaksın kendini?

Yıllarca hep yüzüncü adın peşinden koştum. Şimdi artık biliyorum “Yüzüncü Ad”ın ne olduğunu…

Siz de deneyimledikçe bu isimlerin enerjisini fark edeceksiniz. Mucizenin, aradığımız şeyin içimizde olduğunu.

Yüzüncü ismi merak ediyorsanız hayata geçirin Esma-ül Hüsna’ların bilgeliğini. Siz tamamlayan olun.

Hayr olsun, hayır yoluna.

Bir hata ettiysem Allah’ım


Pakette 103 Esma'ül Hüsna kartı ve 139 sayfalık kitap bulunmaktadır.

Eser: Işık Elçi
Satış Fiyatı: 55 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 55 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Yaman Arıkan: Gafletten Kurtuluş


GAFLETTEN KURTULUŞ

İnsan vücûdu iki yönlü bir varlığa sâhipdir. Bunlardan biri, onun varlığının maddî - cismânî yönü olan bedenden ibâretdir. Bu kısım elle tutulur, gözle görülür; kısacası, maddî bir varlıkdır. Hastalanabilir. Hastalandığı zaman tedâvisi de yine maddî ilâçlarla yapılır.

İnsan vücûdunun diğer yönü de elle tutulup gözle görülemeyen, fakat varlığını emâreleriyle ve kişinin davranışlarıyle belli eden seciyye ve ahlâk yönüdür.. İster iyi olsun, isterse kötü olsun, bir insanın ahlâkı el ile tutulup gözle görülemez. Fakat kişinin hareketleri ve davranışlarıyle varlığını gösterir.

İşte Ebülleys Semerkandî'nin bu eseri, insanları seciyye ve ahlâk yönünden sıhhate kavuşduracak bu ahlâk esaslarını gâyet sâde bir şekilde dile getirmektedir.

Eser: Ebulleys Semerkandi 
Tercüme: Yaman Arıkan
Satış Fiyatı: 45 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 45 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

 

Yaman Arıkan: Hak Yolcusunun Düsturları


HAK YOLCUSUNUN DÜSTURLARI

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, Gavs-ı Enâm unvânıyle anılan Ahmed Rufâî Hazretleri’nin, bizim Hak Yolcusunun Düsturları adıyle yayınladığımız elinizdeki eseri de, asırlar öncesinden bizlere sunduğu, gönüller aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…

Eser: Ahmed Er Rufâî 
Tercüme: Yaman Arıkan
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

 

Yaman Arıkan: İlâhî Ahlâk


İLÂHÎ AHLÂK

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: 
— Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız. 
— Allah’ın şöyle şöyle birkısım ahlâkı vardır. Kim onlardan biri ile ahlâklanırsa cennete girer!...

Eserin Müellifi Huccetül İslam Gazâlî diyor ki: 
— İnsanlık mertebelerinde yükselmenin, hem dünyâda hem de âhıretde huzûr, sükûn, saâdet ve selâmete kavuşmanın tek yolu, şânı yüce olan Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmakdır.

Eserin Mütercimi Yaman Arıkan diyor ki: 
— Allah ile kâinât arasındaki esrâr ve yine Allah ile insan arasındaki esrâr bu isimlerde gizlidir. Bütün kâinât ve kâinâtda olup bitenler Allah’ın bu isimlerle tecellîsinden ibâretdir.

İnsanın Allah’a yakın olmasının veya O’ndan uzak kalmasının sırları bu isimlerdedir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkıdır. Allah’a yakınlık mekân îtibâriyle olmaz; bil’akis vasıf îtibâriyle olur.

Doksan dokuz isimden herbiri Allah’ın kâmil birer ahlâkıdır.

Eser: İmâm-ı Gazâlî 
Tercüme: Yaman Arıkan
Satış Fiyatı: 20 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 20 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

 

Yaman Arıkan: İlâhî Nizam


İLÂHÎ NİZÂM

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, elinizdeki kitap İlâhî Nizâm da, büyük İslâm âlimi Gazâlî’nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…

Eser: İmâm-ı Gazâlî 
Tercüme: Yaman Arıkan
Satış Fiyatı: 22,5 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 22,5 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.


Yorumlar - Yorum Yaz

Sipariş Formu

 
 
 
 
 
 
 
Okuyalım, Okutalım
Site Haritası