• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uyanisyayinevi
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905334645270
  • https://twitter.com/uyanisyayinevi
  • https://www.instagram.com/uyanisyayinevi

Günün Sözü

Yaman Arıkan

Yaman Arıkan

Yaman Arıkan

(Dilbilimci Yazar)

Özgeçmişi

1937 yılında Manisa-Salihli'nin GÖKEYÜP köyünde doğdu. İlk okulu kendi köyünde bitirdikten sonra öğretmeninin ısrarlı istekleri üzerine babası onu şehre gönderip okutmak istedi. Ancak, mâlî-mâddî imkânları elvermediği için buna muvaffak olamadı. Küçük YAMAN, babasının keçi sürüsünü gütmek üzere çobanlığa başladı.

Ne var ki, Gökeyüp köyünün yeşil ve serin dağları ona adeta zindan geliyordu. Bir şekilde kaçıp, şehirde tahsilini devam ettirmek için plânlar düşünmeğe başladı. Bu maksatla tasarladığı bir plân gereğince, Salihli'nin pazarı olan bir Çarşamba günü gütmekte olduğu keçi sürüsünü dağda bırakarak şehre geldi.

Pazar için şehre gelmiş bulunan köylülerinden, 6 kişiden 10'ar liradan 60 lira borç para alarak İstanbul'un yolunu tuttu. Orada; yokluklar, zorluklar ve sıkıntılar içinde, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu'nda, liseyi de ülkemizin seçkin liselerinden olan Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi ve Filoloji Bölümünü bitirdi. 1967–1987 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Bu arada telif-tercüme, yirminin üzerinde esere imza attı. En kapsamlı çalışmasını ise YÛNUS EMRE üzerine yaptı.

Hâlen ülke meseleleri ile ilgili çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilir.

Eserleri

Telifler

* İslâm Ahlâk ve Fazîleti

* Gençlere Dînî Bilgiler

* Türklük Gurûr ve Şuûru

* Aklın Sesi veya Sağlıklı Çözüm

* Yayınlanmayan Mülâkaat veya Bâb-ı Âlî’den Hâtıralar

* Unutamadıklarım

* İki Millî Mürşîd

* Azrâil’e Meydan Okuyan İki Türk

* Bizim Yûnus

* Millî Varlık ve Bekaamızın İki Temel Direği

* Ne Çabuk Unuttunuz

* Yûnus Emre ve Deyişleri (7 cild)

* Yûnus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar

* Vuslata Eren Derviş Yûnus Emre

* Yûnus Emre ve Mukaddes Görevi

Tercümeler

* Hak Yolcusunun Düstûrları (Ahmed Rufâî)

* Gavs-ı Âzam Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin Sohbetleri

* Gafletten Kurtuluş – 2 Cild (Ebülleys Semerkandî)

* Müzekkin Nüfus (Eşrefoğlu Rûmî’den sâdeleşdirme)

* İlâhî Nizâm (Gazâlî)

* İlâhî Ahlâk (Gazâlî)

* Kırk Esas (Gazâlî)

* Âbidler Yolu (Gazâlî)

* Ârifler Yolu (Gazâlî)

* Ey Oğul (Gazâlî)

* Ledün Risâlesi (Gazâlî)

* Nûr Kandili (Gazâlî)

* Va’z Risâlesi (Gazâlî)

* Mukaddes Merdivenler (Gazâlî)

* Kıstâs-ı Müstakîm (Gazâlî)

* Mîrâcüssâlikîn (Gazâlî)

* Kavâidü’l-akaaid (Gazâlî)


Yorumlar - Yorum Yaz
Okuyalım, Okutalım
Site Haritası